CARUSO VOM EISWAPPEN

Caruso  és un Rottweiler que porta camí de ser molt gran i fort. Fill del Campió reproductor italià Eiko Vom Hause Vanguard Pedigree  i de Cristal From Primo´Imperium Pedigree.

Caruso de moment no ha sortit a ring, però serà la nostra "nova estrella".
Molt atlètic, molt fort, un cap rodó, una cara molt expresiva. Colors molt marcats. Esquena recta i ample. Moviment molt fluïd..

Definitivament, pel seu caràcter i el seu físic, el nostre Jove, no deixarà ningú indiferent.

 

 

Caruso és un Rottweiler que lleva camino de ser muy grande y fuerte. Hijo del Campeón reproductor italinao Eiko vom Hause Vanguard Pedigree y de Cristal From Primo's Imperium Pedigree

Caruso de momento no ha salido a ring, peró será nuestra "nueva estrella".

Muy atlético, muy fuerte, una cabeza redonda, una cara muy expresiva. Colores muy marcados. Espalda recta y ancha.

Movimiento muy fluido.

Definitivamente, por su carácter y su físico, nuesto Joven, no dejará a nadie indiferente.

 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Verum Gladiator Pasión por el Rottweiler BLANES- GIRONA- CATALUNYA - BARCELONA